Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti WATEC, s.r.o. Dobrovičova 4, 811 02 Bratislava platné od 1.1.2019

Spoločnosť WATEC je technický veľkoobchod pre zaregistrovaných zákazníkov, ktorými môžu byť podnikateľské 
subjekty, ktoré podnikajú v oblastiach súvisiacich s vodárenstvom a inštaláciami technologických rozvodov.
Ak si výrobca vyhradzuje právo na nutnosť odborného zaškolenia a zákazník ho nemôže preukázať, 
organizujeme školenia. Inštalovanie elektrických zariadení môže previesť iba subjekt odborne spôsobilý. 
1.      Všeobecné ustanovenia
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito
 podmienkami. Kupujúci poskytne pri zahájení obchodného vzťahu svoje fakturačné a kontaktné údaje.
Kupujúci záväznou objednávkou potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky predávajúceho.
2.      Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Budú použité iba k uskutočneniu plnenia 
zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej
s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenia mena a adresy dodania).
3.      Predmet objednávky
Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve, čo je potvrdená objednávka. Rozmery, váha, výkony
kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach sú údajmy nezáväznými a vychádzajú z údajov 
výrobcov. Taktiež použité obrázky produktov sú len ilustračné a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti.
V prípade vážnejších nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať a informovať o tom. Predávajúci sa 
zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať len tovar v perfektnom stave v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami
obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcim daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
4.      Objednanie tovaru
Kupujúci vykoná objednávku, ktorá obsahuje druh tovaru s presnou špecifikáciou, číslo tovaru, jeho množstvo 
a cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho, spôsob platby a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom 
kúpnej zmluvy a kupujúci jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil so všeobecnými obchodnými 
podmienkami aj reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje 
formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Takto vykonanú objednávku potvrdí predávajúci kupujúcemu
maximálne v najbližší pracovný deň po dni jej obdržania. (Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je
považované za záväzné.) V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje 
právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie telefonicky a úhradou finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k významnej zmene ceny, 
či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, k vypredaniu zo skladu dodávateľa, či uvedenia 
novej verzie produktu výrobcom, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim 
modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.
5.      Platobné podmienky
Objednaný tovar môže kupujúci uhradiť tromi spôsobmi. Pri prevzatí kuriérovi (na dobierku), platbou vopred 
na predfaktúru alebo v hotovosti pri osobnom odbere. Do doby zaplatenia je tovar majetkom  predávajúceho.
    V cenovo náročnejších prípadoch a v prípadoch objednávky neštandardného tovaru („na objednávku“),
   si predávajúci vyhradzuje právo úhrady finančnej zálohy kupujúcim  vo výške až do 100% z hodnoty.
6.      Ceny
Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru v dobe objednávky platné v SR. Všetky ceny sú
uvedené aj bez DPH aj s DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho
vydaného oznámenia. Aktuálne ceny sú uvedené na stránke dodávateľa. Ak predávajúci dohodne a potvrdí 
veľkoobchodné ceny zákazníkovi alebo potvrdí ceny stanovené individuálnou písomnou ponukou, tak tieto sú
potom v takom prípade platnými cenami pre takéhoto zákazníka. Pri objednavke nad 300,- EUR a jej platbe 
vopred, je možné si vybrať buď dopravu zdarma alebo dodatočnú zľavu 2%. Pri osobnom odbere a platbe v 
hotovosti je zľava na celú faktúru 2%.Táto zľava neplatí, ak sú už uplatnené na tovar znížené (akciové) ceny.
Pri objednávke cez e-shop nad 500,- EUR predávajúci poskytne zákazníkovi možnosť dopravy zdarma. 
Okrem prípadov, kedy sú v zásielke veľmi ťažké alebo objemné produkty (rúry, tvarovky veľkých dimenzií
a pod.), kedy sa rieši cena za dopravu osobitne. Dopravu chemikálií treba dohodnúť osobitne. 
V prípade zaslania tovaru mimo územia SR bude cena za dopravu dohodnutá s kupujúcim individuálne.
7.      Dodacie podmienky a prevzatie
Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Väčšina je vybavená do 14 dní,
ak nie je uvedené inak. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom meškaní,
túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť
sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni. Doručenie tovaru je na území SR vykonávané
prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Kupujúci je povinný bezodkladne pri preberaní skontrolovať
stav zásielky- najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu. Obaly
tovaru nesmú byť porušené, inak je nutné zdokumentovať a s prepravcom spísať poškodenie a predávajúceho
hneď kontaktovať. Inak nenesie zodpovednosť za poškodenie prepravou. V prípade, že kupujúci neprevezme 
predmet plnenia zmluvy z dôvodov ležiacich na jeho strane, nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným
dodaním v plnej výške. V prípade, že predávajúci dodá nekompletnú zásielku, 
ktorú vopred potvrdil kupujúcemu, predávajúci nesie náklady na dodanie chýbajúceho tovaru.

 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie