Kontakty

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Watec, s.r.o.
Dobrovičova 4
811 02 Bratislava  

IČO: 44770936

IČ DPH: SK2022830128 

Email: watec@watec.sk

telefón: 02/44 46 46 72-3

 

Kancelária a sklad
Areál VSEP Pestovateľská 8
821 04 Bratislava

Riaditeľka:
Ing. Eva Hlinicová –
ehlinicova@watec.sk
telefón: +421 903 434 621

Technický riaditeľ:
Ing. Ján Zemaník - jzemanik@watec.sk
telefón: +421 904 478 249

Ekonómka:
Emília Niňajová - eninajova@watec.sk
telefón: +421 904/673 061

 

Vedúci skladu:
Róbert Polák – rpolak@watec.sk
telefón:+
421 903/796 663

Servisný technik:
Jozef Bodiš - servis@watec.sk
telefón: +421 903/462 211